Sleutel deponeren

U kunt uw kluis laten registreren bij uw notaris. Deze registreert uw testament bij het Centraal Testamentregister en kan bij calamiteiten de sleutel vrijgeven aan een door u gemachtigd persoon.

Sleutel gemachtigde - digitale kluis
archiveren
delen
veilig versturen
veiligheid

De sleutel deponeren bij een notaris

De sleutel van uw kluis kunt u laten registeren bij een notaris. Uw kluis wordt dan opgenomen in uw testament. Bij een noodgeval en bij wilsonbekwaamheid of overlijden kan de notaris uw kluis vrijgeven aan de gemachtigde. Samen met uw notaris spreekt u vooraf af in welke situatie u wilt dat de kluis wordt vrijgegeven. Ook dit legt de notaris voor u vast in uw testament. Het testament wordt daarna geregistreerd in het Centraal testamentenregister.

Heeft u geen testament? Dan kan de notaris deze voor u opstellen.

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt. Ook staat daarin wanneer hij/zij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR geeft antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris zich dat bevindt. Hierdoor weet een nabestaande welke notaris hij of zij moet raadplegen. Het CTR geeft geen inzage in de inhoud van het testament. Hiervoor moet de nabestaande bij de notaris zijn.

Wanneer u een testament op heeft laten maken, staat dat in het CTR. Uw digitale kluis staat in uw testament opgenomen. Hierdoor is de digitale kluis altijd terug te vinden. De notaris kan hem dan vrijgeven aan de juiste nabestaande.

Digizeker notarissen

Door het hele land zitten notarissen die zijn aangesloten bij Digizeker. Zij nemen graag uw kluis in beheer. De lijst met deelnemende notarissen vindt u hier.

U kunt uw kluis alleen registreren bij een notaris als u een Digizeker Extra kluis heeft. Bij de Digizeker Basis en Digizeker Plus kluis is dit niet mogelijk. Wel kunt u uw kluis upgraden naar een Digizeker Extra kluis. Neem voor het upgraden van uw kluis contact met ons op.

Kluis vrijgeven

Wat gebeurt er als de kluis wordt vrijgegeven?

Samen met de notaris spreekt u af op welk moment uw kluis vrijgegeven moet worden en aan wie. Op het moment deze situatie zich voordoet, krijgt de notaris hier bericht over. Hij of zijn kan dan uw kluis vrijgeven aan de gemachtigde persoon. Wanneer een kluis wordt vrijgegeven, ‘bevriest’ de kluis. Hierdoor kunnen er geen aanpassingen meer in de kluis gemaakt worden, maar kan de gemachtigde persoon de kluis wel inzien en raadplegen. De informatie kan hij/zij gebruiken om bijvoorbeeld abonnementen en account op te zeggen of te wijzigen.