Privacyverklaring

Digizeker, onderdeel van Thesio Software Factory B.V., gevestigd aan Amersfoortseweg 1, 3951 LA Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Amersfoortseweg 1, 3951 LA Maarn
Telefoonnr.: 088 22 23 888
E-mailadres: info@digizeker.nl
Website: www.digizeker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Digizeker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type
  • IP adres
  • Eventueel uw bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@digizeker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Digizeker neemt uw privacy serieus. Digizeker gebruikt bepaalde gegevens alleen om u toegang te verlenen tot de diensten en om uw betalingen te verwerken. Voor beveiligingsdoeleinden slaat Digizeker informatie op over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en over de locatie waarvandaan u toegang krijgt. Digizeker zal uw informatie nooit doorverkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Digizeker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Digizeker heeft u een account nodig. Bij het aanmaken van een account vult u zelf uw gegevens in of geeft u toestemming aan Digizeker en/of een van de partners van Digizeker om uw gegevens in te vullen voor het aanmaken van het account. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het aanmaken van het account/voor de overeenkomst.

Het afhandelen van uw betaling
Wanneer u een kluis aanschaft, zit daar een betalingsplicht aan verbonden. Voor het afhandelen van de betaling geeft u w betalingsgegevens aan Digizeker door, zodat wij de betaling kunnen inzetten. Daarbij geeft u ook toestemming om deze betaling uit te (laten) voeren.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Digizeker gebruikt uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen op het moment dat u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord nodig heeft om in te kunnen loggen in uw kluis. U geeft vooraf, bij het aanmaken van een account, uw gegevens aan Digizeker door en u geeft toestemming dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Op het moment dat er wijzigingen in de digitale kluis plaatsvinden, informeren wij u hierover. Hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die u bij het aanmaken van uw account aan ons heeft doorgegeven. U geeft toestemming aan Digizeker om uw gegevens te mogen gebruiken om u te informeren over de wijzigingen in onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Digizeker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digizeker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens beware
Digizeker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Digizeker zal uw informatie nooit doorverkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia
De bewaartermijn van deze gegevens is afhankelijk van de duur dat u een account heeft bij Digizeker. Zolang u in het bezit bent van een account, bewaren wij uw gegevens. Wanneer u het account opzegt, zullen wij ook uw gegevens verwijderen. Tot het moment waarop u uw account opzegt, gebruikt Digizeker deze gegevens alleen om u toegang te verlenen tot de diensten en ter verificatie wanneer u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt bent.

Adresgegevens
Uw adresgegevens hebben wij nodig ter verificatie wanneer u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt bent. Verder zal Digizeker deze gegevens niet gebruiken. De bewaartermijn van uw adresgegevens is ook afhankelijk van de duur dat u een account heeft bij Digizeker. Wanneer u uw account opzegt, zullen uw gegevens worden verwijderd.

Contactgegevens
Digizeker gebruikt uw contactgegevens voor verschillende doeleinden. Zo wordt uw account aangemaakt op uw e-mailadres. Zonder e-mailadres is het niet mogelijk om een account te hebben bij Digizeker en om een kluis aan te schaffen. Uw verdere contactgegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen wanneer we u willen informeren over wijzigingen die in het product hebben plaatsgevonden. Ook kunnen wij u bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld wanneer wij u een nieuw wachtwoord moeten toesturen. De bewaartermijn van uw contactgegevens is afhankelijk van de duur dat u een account heeft bij Digizeker. Wij verwijderen uw gegevens wanneer u uw account opzegt.

Bankrekeningnummer
Digizeker gebruikt uw bankrekeningnummer alleen om uw betalingen te kunnen ontvangen. In principe worden deze gegevens niet door Digizeker opgeslagen.

Internetgebruik, IP adres en locatiegegevens
Voor beveiligingsdoeleinden slaat Digizeker informatie op over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en over de locatie waarvandaan u toegang krijgt. De bewaartermijn van uw contactgegevens is afhankelijk van de duur dat u een account heeft bij Digizeker. Wij verwijderen uw gegevens wanneer u uw account opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Digizeker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Digizeker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Digizeker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Digizeker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Digizeker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@digizeker.nl.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Digizeker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Digizeker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens staan opgeslagen bij een provider waarmee wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten hebben. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via 088 22 23 888 of info@digizeker.nl.