Zijn alle persoonsgegevens en bestanden binnen uw bedrijf goed beveiligd?

Hoe zorgt u dat dit bij u goed geregeld is? De oplossing: de digitale kluis van Digizeker

25 mei komt snel dichterbij en dan is het zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. De AVG gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Het is van belang om daar goed bij stil te staan. Niet alleen bij consumenten die alert moeten zijn, maar ook bij organisaties die serieuze risico’s lopen bij het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Een datalek is iets waar in de afgelopen jaren steeds meer melding van wordt gemaakt.  Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden. Ook het verkeerd versturen van vertrouwelijke documenten valt onder een datalek. Iets wat u als bedrijf natuurlijk altijd wilt voorkomen. Heeft u enig idee wie de post uitpakt die u heeft gestuurd of wie de e-mailberichten leest? Hoe zorgt u dat een datalek binnen uw bedrijf wordt voorkomen?

Wat is een goede oplossing om deze risico’s te vermijden en daarop in te kunnen spelen? Door Digizeker te integreren in uw administratieve proces zorgt u ervoor dat persoonlijke gegevens altijd veilig bij u staan opgeslagen en via de digitale kluis van Digizeker kunt u op een veilige manier communiceren met klanten, partners en relaties.