Het nagelaten vermogen van overledenen is in 2015 na enkele jaren van krimp weer groter geworden. Ruim 146 duizend overledenen lieten 15,5 miljard euro aan vermogen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het nagelaten vermogen in 2015 is het saldo van 18,7 miljard euro aan bezittingen en 3,2 miljard euro aan schulden. De waarde van de nagelaten woning, dit is de waarde van de woning minus de hypotheekschuld, vormt met 5,9 miljard euro de grootste post. In 2007 waren de nalatenschappen 13,1 miljard euro waard. In de jaren daarna steeg het totale nagelaten vermogen naar bijna 16 miljard euro in 2011. Daarna daalde de waarde van de nalatenschappen tot 14,8 miljard euro in 2014.

In vergelijking met 2007 is het saldo van de bank- en spaartegoeden een belangrijker onderdeel geworden van het nagelaten vermogen. Het aandeel hiervan ging van 30 procent in 2007 naar 34 procent (5,3 miljard euro) in 2015. Het aandeel van de eigen woning is met 38 procent voor beide jaren gelijk. Het saldo van overige bezittingen en schulden (overig onroerend goed, ondernemingsvermogen en roerende zaken minus alle schulden naast hypotheekschuld) is een kleiner onderdeel gaan vormen.

De doorlooptijd van het invullen en definitief vaststellen van de aangifte successie is lang. Dat is de reden dat de meest recente cijfers betrekking hebben op nalatenschappen over 2015.

Lees het volledige artikel hier.

Digitale kluis voor nalatenschap

Om uw nalatenschap en nagelaten vermogen goed te kunnen regelen, kunt u gebruik maken van de digitale kluis van Digizeker. In de digitale kluis kunt u al uw belangrijke documenten archiveren. Ook kunt u al uw wachtwoorden opslaan in uw kluis. Kiest u voor een Digizeker Extra kluis, dan kunt u de kluis laten registreren bij een notaris. De notaris neemt uw kluis op in uw testament. Hij/zij zorgt ervoor dat de kluis vrijgegeven wordt  als u bent overleden. In de kluis kunt u zelf een tekstbericht plaatsen voor uw nabestaanden.

Wil u een digitale kluis? Deze kunt u gemakkelijk aanmaken en nu één maand gratis proberen. Maak hier een kluis aan.