Delen

U kunt uw belangrijke documenten delen met personen en instanties.

Delen - digitale kluis
archiveren
veilig versturen
sleutel deponeren
veiligheid

Informatie gemakkelijk delen met derden

Met een kluis van Digizeker kunt u gemakkelijk en veilig informatie uitwisselen met personen en/of instanties.

U kunt de kluis bijvoorbeeld in het geheel delen met uw partner(s) of vertrouwenspersoon. Hierdoor is het mogelijk om deze persoon of personen altijd toegang te geven tot persoonlijke gegevens.

Ook is het mogelijk toegang te geven tot individuele mappen. Zo kunnen documenten makkelijk gedeeld worden met bijvoorbeeld uw (belasting) adviseur, uw arts of uw partner. U kunt zelf aangeven met wie welke informatie uitgewisseld wordt. Hierdoor kan een kopie van een document zonder tussenkomst van e-mail gedeeld worden. Of een kopie van uw paspoort kan in één keer met de notaris, de financieel adviseur en de accountant gedeeld worden. De deling kunt u op elk moment weer stopzetten. U kiest er zelf voor hoelang een persoon of instantie toegang heeft tot uw gegevens. Daarna kunt u zelf de toegang tot de informatie weer opheffen.

Waarom informatie uitwisselen met derden?

Wat is het voordeel van het uitwisselen van informatie met anderen? Allereerst is het een stuk veiliger om  informatie via de kluis te delen en/of versturen dan via een e-mail. De e-mail kan bijvoorbeeld bij de verkeerde persoon terecht komen. Via de kluis is dat niet mogelijk.

Daarnaast kan het voor u en uw partner handig zijn om een digitale kluis te hebben waar u beide informatie in kunt vinden. Of het nu gaat om uw zakelijke partner of uw wederhelft, het is altijd makkelijk om bepaalde informatie altijd bij de hand te hebben. Hierbij kunt u denken aan verzekeringen, bankgegevens of overeenkomsten en de bijbehorende wachtwoorden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het delen van uw kluis of specifieke mappen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn.